2 Şubat 2018 Cuma

Gerçeğin Titreşimleri nedir?

Gerçek’in Titreşimleri – 78


(LookHereAndWakeUp - Mayıs 2011)


“Gerçek’in Titreşimleri” Nedir?


0:11:
En başında, ortaya çıkıp şimdi yapmakta olduğum işi yapacağım söylenmişti. Şimdi kelimeyi en geniş bağlamda kullanıyorum, “spiritüel bir devrim” geliyordu. Titreşimsel bir değişim gelecek, insanoğlunu hipnotik halden uyandıracaktı. Diyorum ki, hipnotik hal oradan geliyor, havada görüyoruz ve 1990-1991’lerde bu konunun içine girdiğim zaman ilk yazdığım kitaba bu titreşimsel değişimin adı olan “Gerçek’in Titreşimleri” adını verdim.

0:52:
Çünkü bana söylenenlere göre, bunun iki ana etkisi olacaktı. Birincisi, insanlar komadan uyanacaklar, yani önce uyanacaklar, sonra bu gittikçe daha hızlı bir şekilde gerçekleşecekti. Robert, şimdi bunu görüyoruz, bütün dünyada oluyor!...

1:12:
Ama aynı zamanda insanlıktan gizlenmiş olan her şey ortaya çıkacaktı. 20 yıl önce buna ait en küçük bir işaret bile yoktu. Oysa şimdi şu hale bak! Geçen yıl, 5 yıl önce, 10 yıl önce, şimdi bildiklerimizin hiçbirini bilmiyorduk! Gerçekten geliyor!

1:29:
Benim açımdan bu “Gerçek’in Titreşimleri”- bu arada bu da noktaları birleştirdiğim uzun bir hikaye, zaten çoğu da öyle, çünkü çoğu farklı kaynaklardan geliyor ve parçaları bir araya getiriyorsun, ama hepsi aynı yönü gösteriyor.


1:45:
Diyorum ki, kara deliklerden ki... Şimdi bu algılamaya göre, bu galaksinin ortasında kocaman bir tane olduğunu keşfettiler, her galaksinin ortasında bir kara delik vamış. Kara delikler zaten her yerde...

1:57:
Bu realitenin temel titreşimi veya kozmik internetin temel titreşimi, bu kara deliklerden geliyor, ama bu titreşim değişiyor. Temel titreşimin titreşimi yankılanıyorsa, güneşlerden “bilgi” getiriyor, belki başka kaynaklardan da, o frekanstaki güneşlerden, sonra o frekans menzili, dolayısıyla da “bilgi”, foton enerjisi, foton bilgi, akupunktur sistemindeki meridyen hatlarından geçiyor, neden, çünkü ne yapıyorlar? Akupunktur noktaları, “Ki” dedikleri nedir? “Bilgi” !...

2:40:
Dolayısıyla, bu enerji genetik yapıdan geçerken, sürekli olarak “bilgi”yi deşifre ediyoruz, çünkü deşifre etme ile beyinin çok ilgisi var. Sonra dünya da... Dünyanın meridyen hatları, ley hatları, vorteks/girdap noktaları antik çağlarda yaşayanların hep büyük tapınaklarını inşa ettikleri yerlerde. Masonlar da o enerjiyi salmak için tapınaklarına bir şeyler koyarlar. Bu da foton enerjisi. Bu gezegen de bilgiyi deşifre ediyor.

3:05:
Ay Matriksi de, Çin, ülkedeki dünya internet sunucuları ağını ateş duvarı ile “hack”liyor ya, Ay Matriksi de onun gibi bir şey. Biz o “bilgi”nin küçücük bir bölümünü algılıyoruz, ama dediğim gibi bu temel rezonans sabit değil, bir devirden geçiyor. Dairesel değil, devirinden geçerken farklı bir ritimle farklı titreşiyor. Sonra yeniden başa dönüyor. Yeniden başlıyor, ben buna “zaman döngüsü” diyorum.

3:44:
O temel frekans değişirken, “kozmik internet” diyebileceğimiz internetten gelen “bilgi” de değişiyor. O değişiyor ve bu da zaten zamanın döngüsel doğası olan şey, yani zaman da bir illüzyon, “bilgi”ye dayalı deşire edilmiş bir illüzyon, ama...

4:05:
Mayalar zamanın ‘döngüsel doğası’ndan söz ediyorlar. Asya’da Yuga’lar var, zamanın döngüsel doğası, her yerde aynı tema mevcut. Peki neyi anlatıyorlar? Bir “Altın Çağ’dan Geçiş” ten söz ediyorlar, sonra daha baskılı bir devir geliyor, karanlık çağ gibi, baskı, kısıtlanma, ama bu arada açık bir şekilde Çağ değiştirmekte olduğumuzu anlıyorum. Bu astrolojik ve ekonomik dizinlerin hepsi hologafik bir ifade, “bilgi”nin, bu realitede oynanan ifadesi temel yapıda değişiyor, çünkü şimdi değişimin eşiğindeyiz.

4:53:
İnsanlar neden bahsediyorlardı? Yeni Çağ”cılar ne der? “The Dawning of the Age of Aquarius”/KovaBurcuÇağınınDoğuşu...Bunların hepsi...Mayalar 2012 söz ederler. Malum, bazı kişiler bunun bütün ayrıntılarını sorguluyor. Tema konusunda kesinlikle hemfikirim, bir çağ değişimi var, çünkü bir “bilgi” değişimi yer alıyor!...

5:15:
Şimdi içinde bulunduğumuz durum şöyle; bir dönüm noktasındayız, dolayısıyla her iki bilgi kaynağı da aynı anda mevcut ve bu burada çok açık ve net. İnsanlar çatal ağzında, bilgiyi hala eski çağa göre deşifre etmekte olanlar, senin benim gibi kişilere bakıp; kendilerine göre “Siz ne yapıyorsunuz, siz deli misiniz?” diyorlar.

5:41:
Ancak öte yanda, dünyada benim gibi “Tanrım, 20 yıl önce bunu görmüştüm” diyenler de var. Dünyada 51 ülkeye gittim, bu küresel bir fenomen haline geldi, insanlar artık zihinlerini açıyorlar. Çünkü bütün bu kontrol sistemi ve baskının oluşturduğu eski çağın bilgisi giderse, zaten gitmesi de şart, bunların hepsi onun bir ifadesi. Artık ellerinde ne varsa hepsini üzerimize atmaya başladılar, ama kontrol sistemi yok olmaya mahkum...

6:15:
Zihinsel ve duygusal bir halde iseniz ne olur? Sizin ayarlandığınız titreşimsel hal, “yankılanan” durumdaysa, o zaman siz eski çağ ile bağlantılı olan algılama ve olasılık duygusunda olursunuz. Bu, çok düşük değerdeki bir bilgi olur, çünkü o çağ baskı ve cehalet çağının bilgisidir. Bilinçlenme için bir deneyimdir, oysa biz şimdi diğer çağa geçiyoruz. Zihninizi, bizim sonsuz seviyemize açtığınız zaman çok daha hızlı titreşmeye başlarsınız ve sonra ne olur? Yeni bilgi ile çok çok daha hızlı bir şekilde titreşmeye başlarsınız. O da benim “Gerçek’in Titreşimleri” dediğim yeni bilgi!... İşte bu nedenle insanlar uyanıyor ve “Bunu daha önce neden görmemişim?”diyorlar. Çünkü o zaman şimdi bağlantıda olduğunuz bilgiyle bağlantıda değildiniz de ondan...

7:16: (Robert)
Onlar daha çok kozmik akıla sahip olurken, diğerleri hala eski dünyada kalıyor. Dolayısıyla tanımda bir farklılık var. Bazılarımız ilerleyecek, hatta ulaşmış bile, Avatar filmini hatırlayacak olursak. Orada olan enerjilere odaklandığın takdirde, o “bilgi” ye sahip olabilisin. Gelmekte olan yeni “bilgi” yi görürsün. Bu bilgi, şimdi inandığımız her şey hakkında bilgilerin yanlış olduğunu ifşa ediyor. Diğer insanlar ise diğer dünyaya saplanıp kalacak, bizi de deli sanacaklar, oysa biz yeni bilgiye ulaşarak bu yeni ifadeye geçmiş durumda olacağız.

8:02:
Hala eski bilgi yapısına bağlı olanlar yeni çağa sadece bir zihin açılımı uzaktalar. Şimdi bütün şekilleriyle kontrol sistemine baktığım zaman - bütün gıda katkı maddeleri, içeceklerdeki katkı maddeleri, sudaki florür, elektromanyetik kirlilik, gittikçe artan gözetleme, gittikçe artan stres, ekonomik kriz korkusu ve bütün hepsi bizi zihinsel, duygusal, kimyasal, elektromanyetik etkenlerle - titreşimsel olarak bütün dengemizin bozulduğunu görüyorum. Neler olduğuna dair bunları görmüyorsak, o zaman bu kontrol sistemi tüm küresel gücün son aşamasına ulaşıyor demektir.

9:00:
Ben başka türlü görüyorum. Ben bu titreşimsel değişimin 20 yıl önce gelmekte olduğunu biliyor idiysem, peki ya kontrol sistemi bunun geldiğini ne zamandır bilmiyor muydu? Şimdi bu zamanda olması hiç tesadüf değil. Gerçek’in Titreşimleri değişimi gittikçe daha çok insanın algılamasını etkilemeye başladı, sistemin üzerimize attıkları ile darbe alıyoruz, çünkü beden ilgisayarı, bir alıcı verici durumunda... Beden billursu bir varlık, ama aynı zamanda bir seviyede, elektro kimyasal bir organizma... Bütün bu tüketmekte olduğumuz şeyler, elektromanyetik kirlilik, su ve diğer içeceklerdeki katkılar, gıdalarımızdaki katkılar, hep, elektro kimyasal olarak dengemizi bozuyor. Böyle bir bozulma olduğu takdirde, realiteyi ve plana göre bu yeni uyanışı, deşifre etmeniz gereken ölçekte deşifre edemezsiniz.

10:10:
Ve tabii ki şimdi ne yapıyorlar? Büyük çapta çocukları hedef alıyorlar. Gıda ve içeceklerdeki, bütün o şekerlemeler ve diğer zararlı yiyeceklerle... Şimdi şu ADD dedikleri (Attention Deficit Disorder/Dikkat eksikliğ/Hiperaktivite) konsantrasyon bozukluğu, Ipad faaliyetleri ve her şey yüzünden... Çocuklara Ritalin veriyor, çocukları ve gençleri daha çok ilaca boğmak üzere kendilerini haklı çıkarmaya çalışıyorlar. Oysa zihinsel bir problem olarak ortaya çıkardıkları ADD’nin belirtileri, çocuklara verdiğimiz katkılı yiyecek ve içeceklerin belirtileri ile tamamen aynı!

10:59: (Robert)
Çocukları çoklu seviyelerde hedef alıyorlar, çünkü onlar bu “Gerçek’in Titreşimleri” değişimini devralacak olan sonraki nesil... Böylece kontrol sistemi, bu titreşimsel bilginin bizim olmamızı sağlayacağı şeyi engellemek için bizi durdurmaya çalışıyor.

11:21:
Engellemeye çalışıyor, ama tam filin üzerindeki sinek misali. Şu anda deneyimlemekte olduğumuzu deneyim birkaç yıl daha sürecek. Kontrol sistemi, tam köşeye sıkışmış bir fare gibi elindeki her şeyi üzerimize atacak ve insanların bu uyanışının üzerindeki baskı kapağını yerinde tutmak için ne mümkünse yapacak. Ancak sonunda öyle bir noktaya ulaşılacak ki, yeni bilgi/Gerçek’in Titreşimleri egemen olacak ve iskambil kağıtlarından ev birden yıkılacak!

12:08:
Eski dünyadaki yeniye ulaşabileceğiz. İkisi tasavvur edemeyeceğimiz bir şekilde çarpışacak.

12:16:
Tam olarak, mümkün olabileceğini tasavvur bile edemeyeceğimiz bir uyanmışlık seviyesinde algılama ve yaratma yeteneğine ulaşacağız! Daha önce kıyamette yapmış olduğu gibi insanoğlu yine öyle olacak, çünkü insanlığımızı “Sonsuz Olasılık”ın bütün potansiyeli ile deneyimlemiyoruz. Hep baskılanmış, kontrol altında tutulan cahil bir insanlık deneyimliyoruz, dolayısıyla da olasılık duygusu ile neler yaratabileceğimizi deneyimleyemiyoruz...Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Paylaşım